Standart bir manuel kaynak makinası sistemi; kaynak kontrol
kabini, kaynak pensesi, KBK ray sistemi ve pense taşıyıcı
balansiyerlerden oluşur.
Proses tasarımına göre hazırlanmış olan çelik üstyapıya, KBK
raylar monte edilmektedir. Kaynak pensesi, KBK raylara
balansiyerler ile asılıp kaynak kontrol kabinine bağlantıları
yapılmaktadır.