Fabrika ana elektrik sistemi, busbarlardan elektrik kabinlerine
enerji kablo beslemesi.
Elektrik pano montajı.
Elektrik panolarından robotlara kablo beslemesi.
Elektrik tava montajları.