Yerleşim planına göre sabit kaynak makinalarının mekanik
montajı.
Fabrika ana enerji hattından kaynak makinasına elektrik
tesisatı.
Fabrika ana soğutma suyu hattından gidiş dönüş boru tesisatı.